Nghiệp vụ ngắn hạn

Học tiếng Nhật, có thể làm được những việc gì?

Mặc dù tiếng anh là ngôn ngữ toàn cầu, nhưng tiếng Nhật chính là sự lựa chọn thông minh cho những bạn muốn khác biệt, đây cũng là cơ hội giúp bạn có việc làm tiếng Nhật vô cùng tiềm năng. 1. NHỮNG LỢI ÍCH KHI HỌC TIẾNG NHẬT   Việc lựa chọn học thêm một ngôn ngữ…

Khóa học hóa đơn điện tử

A. Mục tiêu của khóa học: – Hỗ trợ, cung cấp kiến thức/thông tin cơ bản về cơ sở pháp lý áp dụng HĐĐT; – Giúp đội ngũ nhân viên kế toán tại các Công ty SMEs có thêm thông tin, kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) với các bên…