Đào tạo

ĐƯỢC và MẤT – Chuyện cũ, nhưng luôn còn giá trị

Thực trạng sinh viên bỏ học, bị cảnh báo học vụ ngày càng nhiều khiến dư luận lo lắng đâu là nguyên nhân sinh viên không còn mặn mà với việc học đại học. Kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020, nhiều trường đại học bắt đầu công bố danh sách hàng trăm, thậm…

GOODjob – Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0

Bắt đầu từ 6/2018, Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 là sáng kiến do Google khởi xướng, được bảo trợ bởi Bộ Công Thương Việt Nam, kết hợp cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (VWU), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCM), Hội đồng Doanh Nhân Nữ Việt Nam (VWEC)…