Cẩm nang kỹ năng

Chú ý gì khi tuyển dụng giữa dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch Corona mà mọi hoạt động của con người bị đảo lộn. Bên cạnh lịch sinh hoạt hằng ngày thì việc tuyển dụng cũng gặp nhiều trở ngại trong mùa dịch này. Vậy các công ty, doanh nghiệp làm thế nào để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn lao động…